Dnia 26.11 br. odbylo się kolejne spotkanie naszej Wspólnoty zorganizowane za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Nasz opiekun duchowy ks. Tomasz przygotował pieśni, którymi mogliśmy wspólnie uwielbiać naszego Pana. Modlitwę litanijną poprowadziły: Justyna i Beata. Z kolei konferencję przygotowała i wygłosiła dla nas Marlena. Jej treść dotyczyła Paschy żydowskej i jej odniesienia do Wielkanocy. Pascha (z hebr. przejście, przechodzenie) oznaczała dla zniewolonych w Egipcie Żydów interwencję wyzwalającego ich Jahwe, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej ku Ziemi Obiecanej. To wydarzenie Izraelici celebrowali w sposób wyjątkowy każdego roku, zabijając na pamiątkę  tamtych dni jednorocznego baranka. Chrześcijanie szybko zrozumieli, że tamte wydarzenia były zapowiedzią innej Paschy oraz innego Baranka Mesjasza, który wyprowadza swoje dzieci z niewoli grzechu do prawdziwej Wolności. Tę prawdę celebrujemy, gdy każdego roku obchodzimy Wielkanoc.

Po konferencji dziękowaliśmy Duchowi Świętemu za słowo skierowane do nas. Uwielbialiśmy Go śpierem. Na nasze następne spotkanie, które rozpocznie się od wspólnotowej Mszy Św, zapraszamy już 3.12.br. Po wspólnotowej Eucharystii będziemy uczestniczyć w Adoracji (w ciszy), a po niej zobaczymy się na spotkaniu w dolnym kościele, gdzie będziemy uczestniczyć w warsztatach ewangelizacyjnych.

Opracowała: Katarzyna Strzałek