Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 17.03 br. rozpoczęło się od modlitwy animowanej przez Monikę i Mariolę. Prowadzące ją na wstępie postanowiły odczytać treść hymnu do Ducha Świętego. Każda z siedmiu zwrotek jest osobistą prośbą człowieka skierowanej do Trzeciej Osoby Boskiej. Po wspólnej modlitwie podzieliliśmy się na małe grupki, by podzielić się swoimi doświadczeniami budowania relacji z Jezusem. Odpowiadaliśmy na poniższe pytania:
1. Czy jesteś dumny z bycia uczniem Jezusa? Czy nie wstydzisz się głosić Jezusa i być Jego świadkiem w swojej codzienności?
2. Jezus miał dwunastu uczniów i uformował ich na ewangelizatorów. Czy Ty też możesz powiedzieć że masz dziś swoich uczniów? Kim są, ilu ich jest? W jaki sposób przekazujesz im wiarę? Czy przygotowujesz ich też do tego by byli świadkami żywego Jezusa dla innych?
Po pracy w małych grupkach podziękowaliśmy sobie nawzajem za chęć słuchania bliźniego. A już za tydzień (24.03) zapraszamy na kolejną porcję Bożej miłości rozlewającą się podczas wieczorów chwały.
Opracowała: Katarzyna Strzałek