Piątek 01 grudnia

bliskie jest królestwo Boże”.

Czym jest to królestwo? To panowanie Boga nad światem. Bóg jest prawdziwym władcą ludzkich dziejów. Kiedy Chrystus głosi królestwo niebieskie, mówi nam, że Bóg istnieje, że jest blisko i że jest Panem historii. W osobie Jezusa, wcielonego Boga,  Królestwo Boże staje się dla nas dostępne. Nie utożsamia się ono z królestwem ziemskim. Bóg przychodzi jako król-sługa, który mówi: ”pozwól, że umyję twoje nogi; pozwól, że cię poprowadzę”. Bóg włada miłością. Jezus swoim nauczaniem zaprasza nas, abyśmy poddali się Bożemu prowadzeniu. Królestwo Boże jest darem, który oczekuje na odpowiedź ze strony człowieka. Tę odpowiedź stanowią wiara i nawrócenie, naśladowanie Chrystusa i korzystanie z Jego łaski. W królestwie tym panuje miłość.  Jeśli miłujemy innych ludzi, wtedy Królestwo Boże jest w nas.