Piątek 01 Marzec

<< Przewrotność nie popłaca . Szanuj każdego człowieka >>

W naszej ufnej modlitwie uciekamy się do Pana , aby nigdy nie doznać zawodu, bo przewodnikiem w naszym całym życiu jest Chrystus .m On czuwa nad nami . Kłamstwo i przewrotność nigdy nie popłacają, bo zawsze wszystko wyjdzie na jaw . Łatwo skłamać tylko trudno odzyskać zaufanie . Warto zatem żyć uczciwie z pracy rąk , pokazując swoją postawą , że można inaczej . Bóg pokazuje nam ciągle jak wielkie jest dzieło Jego dla narodu wybranego i Jego troska wobec Izraela. Jezus poucza że nasze czyny obrócą się kiedyś przeciwko nam a zły zbierze żniwo. Wszystko domaga się sprawiedliwości i wszyscy pragniemy w życiu bilansu i równowagi , bo bez tego nie da się żyć . Zły wykorzystuje wszystko czyniąc w nas piekło. Szczerość przybliża do Boga i do innych. A Bóg daje nam siłę i energię do pójścia za Nim . Wołamy w tym Wielkim Poście naucz nas Panie być jak Ty. Pokornymi , cichymi, mądrymi, pracowitymi, ufnymi w Boże Miłosierdzie.