Piątek 02 Wrzesień

<< Chrystus ujawnia zamiary naszych serc >>

W każdym z nas kryje się wiele dobra . Miłość Jezusa wydobywa te pokłady, zdolności i umiejętności z głębokości naszych serc na zewnątrz. Mamy jednak tą świadomość, że nic nie możemy uczynić o własnych siłach. Prośmy, aby Pan strzegł i umacniał wszystko co od Niego pochodzi. Żeby zadbał o nasz wzrost duchowy. Bez Pana nie umielibyśmy zrozumieć choć troszkę Jego zbawczego planu. Ufamy, że kieruje wszystkim nadprzyrodzona mądrość. Nauka Pana budzi ogromne zdumienie, ale to właśnie ona objawia nam w pełni Ojca, Jego królestwo. Jezu objawił nam wartość postu, który prowadzi do stawania się nowym człowiekiem. Ufając Panu odkryjmy czym jest wiara, nadzieja i miłość. Nie zamartwiajmy się tym co w naszym życiu nigdy się nie wydarzy.