Piątek 04 Listopad

<<Trzeba umieć zarządzać i chcieć to robić dobrze >>

W dzisiejszej Antyfonie Pan przypomina nam starotestamentalną obietnicę, że będzie szukał swoich owiec i ustanowi i Pasterza, który będzie je prowadził, Piękna jest ta obietnica, tylko czy my chcemy spojrzeć i zaradzić problemom , które się piętrzą . Czy jesteśmy na wzór Jezusa-Dobrego Pasterza i troszczymy się o ciała i dusze tych którym jest to właśnie teraz potrzebne. Jezus uczy nas, że bez względu na to w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej musimy tak postępować , aby się później nie wstydzić tego jacy byliśmy. Jeżeli robimy błędy to umiejmy wyciągnąć z nich wnioski, na przyszłość. Uczciwość w zarządzaniu to wielka sprawa, albo się jest uczciwym , albo nie. Czasami musimy pracować , aby wyrobić sobie taki nawyk , bo inaczej może to nas zaprowadzić na manowce. Żyjemy w takim czasie , że świat nie jest w stanie przebaczyć nam jednego potknięcia , za to usprawiedliwia notoryczne zło , które może być naszym udziałem. Sprytne jest posunięcie rządcy w ewangelii, ale dziwna jest decyzja Jezusa. Pan w swojej decyzji nie pochwala jednak jego sprytu ale jego miłosierdzie dla dłużników. W dzisiejszym świecie nieuczciwy rządca znalazłby wielu obrońców, twierdzących że nic się nie stało , bo wszyscy tak robią