Piątek 06 Październik

<<Kto gardzi Jezusem , gardzi tym który Go posłał >>

Od pierwszych chwil swego istnienia człowiek doświadcza miłości Boga. Bardzo często jednak okazujemy nieposłuszeństwo wobec Niego, a mimo tego Bóg nie przestaje nas kochać i trwa przy człowieku w swojej miłości i czeka cierpliwie kiedy przyjdzie skruszony grzesznik , aby okazać mu Swoje miłosierdzie którego on szuka. Jakże ważne jest dla nas wsłuchiwanie się w to co mówią inni , bo łatwiej bowiem jest nawrócić pogan , niż serca tych do których Mesjasz został posłany w pierwszej kolejności . Wielu jest takich , którym moglibyśmy coś zarzucić , jak Żydzi, Judasz czy Piotr. Popełnili grzech żałowali , ale nie wszyscy . Żydzi do dziś czekają na Mesjasza , Judasz zwątpił w miłosierdzie , jedynie Piotr ukorzył się przed Panem. Pan uczy nas , że dopóki żyjemy mamy czas na nawrócenie . Pamiętajmy , że wszystkie nakazy i zakazy czemuś służą . Warto zatem posłuchać kogoś kto daje dobre rady . . Wszystko służy naszemu dobru, a wypełnienie nakazów jest gwarancją bezpieczeństwa. Idąc prostą drogą do celu wykorzystujmy wskazówki od samego Pana. Otrzymamy wtedy życie w spokoju i wolności , o które tak bardzo walczymy każdego dnia.