Piątek 1 maja 

 

„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali.”

 

Pan Bóg ofiarowuje nam wiele rzeczy, bo jest dobry, ale czy umiemy z nich korzystać? Dobra materialne, miłe okoliczności, ale też inni ludzie są pięknymi darami, ale czy pamiętamy o tym, że Pan Jezus jest ponad nimi? Życie w Komunii z Chrystusem prowadzi do świętości, pomaga w roztropnym podejściu do życia. Jezus jest najpiękniejszym darem od Boga Ojca dla nas, gdyby nie On, nie byłoby zbawienia- prawdziwego życia.