Piątek 10 marzec

<<Przewrotność zabija nas duchowo>>

Dzisiejsze czytanie j est kontynuacją niechybnej śmierci Jezusa, niosącej całej ludzkości zbawienie . Czterdzieści dni pokuty ma nas doprowadzić do głębszego poznania Boga, do umiłowania Jego życiodajnego prawa, do wzrastania w cnotach. Przewrotność nasza ma to do siebie że zamyka nas w świecie ułudy i kłamstwa wobec siebie i innych. Jesteśmy jak palacz, który nie może się obejść bez papierosa, co odbiera mu zdrowie. Jezus uczy nas że nie tędy droga. Powinniśmy być czyści jak łza, przejrzyści jak szkło, wolni jak wiatr. Tylko wtedy przeniknie nas Duch radości i miłości. Tylko wtedy nasze życie nabierze sensu i da satysfakcję z tego co robimy. Sama przypowieść o dzierżawcach i gospodarzu jest metaforą, która w jakiś sposób streszcza dzieje Izraela. Wszystko do wszystkiego możemy porównać. Gospodarza do tego co uczynił Bóg dla Izraela. Wszystko co uczynił gospodarz z winnicą ma swój wymiar w słowie Boży. Jest mur, jest bezpieczeństwo, jest czuwanie,jest moc ludu , jest samodzielność ludzka, i znak przymierza . Sam Jezus to Syn , którego nie szanuje lud. Nikt nie może jednak sięgnąć po królestwo naszego Mistrza. Królestwo będzie zabrane obłudnikom i dane narodowi , który wyda owoce.