Piątek 10 stycznia

„Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.”

 

Działalność Jezusa na ziemi jest głęboko zakorzeniona w pełnym oddaniu się Bogu Ojcu i mocy Ducha Świętego. To sam Bóg działa wśród ludzi, którzy doświadczają radości mesjańskiej przyjścia Zbawiciela. Czy dostrzegasz w swoim życiu jak Bóg Cię prowadzi? Czy radujesz się, że On jest Twoim życiu i nadaje Twemu życiu sens? Bądź uwielbiony Jezu, w dziele naszego zbawienia!