Piątek 11 października

„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”.

Jezus daje wzór postępowania, oczekuje czytelności naszych postaw. Zawsze mówi o konieczności zadeklarowania się, za czym się jest, co się wyznaje. Dzisiejsza ewangelia uświadamia nam, iż brak jasności i zdecydowania w życiu sprawia, iż nie idziemy z Jezusem, ale w innym kierunku. Bóg udziela nam wielu łask, obdarza swoją Miłością, daje za Przewodniczkę Maryję, ale czy my dbamy o Tę relację? Jezus uświadamia też, wagę podejmowanych decyzji i czynionych kroków. Przecież naszą drogą życiową jest droga miłości. Miłość ma przejawiać się w najdrobniejszych sprawach i sytuacjach. Kierując się miłością, nasłuchujmy własnych serc. Bóg mówi nam, jak należy postępować. Jezu, uczyń z każdego serca swoje mieszkanie, oczyszczając je z tego, co się Tobie sprzeciwia.