Piątek 11 sierpnia

 

”Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”

 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, kolejny raz, chce nam przekazać to, jak ważne jest podejście decyzji. Zaprasza do konkretów, żeby pójść, zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i Go naśladować. Czym jest nasz krzyż? Cała nasza rzeczywistość, w której jesteśmy, choroby, radości, praca, rodzina, znajomi, modlitwa, post, nawyki… Wszystko. Podejmij to wszystko, mimo, że będzie ciężko. Postawa serca jest bardzo ważna. Pokorny człowiek wie, że wiele rzeczy jest ponad jego siły, ale zdaje sobie sprawę również, że ma Boga, Który mu pomoże. Stary człowiek musi zostać w tyle, porzuć go w sobie. Dzięki Duchowi Świętemu może narodzić się w tobie nowe życie, które trzeba pielęgnować.