„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.” 

Pan jest lekarzem i leczy nasz egoizm, jeśli tylko pozwolimy, by Jego łaska przeniknęła do głębi duszy. On zawsze chce nas uzdrowić i uwolnić od tego co nas trapi, co nie pozwala nam zbliżyć się do Niego. By tak się stało my również musimy pragnąć uzdrowienia. Trzeba stanąć w prawdzie przed Nim, odsłonić swoje słabości, upadki, zniewolenia, rany i z pełną ufnością prosić: Panie jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.