„Wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał” 

Jezus mógł po prostu stworzyć jedzenie dla tłumów bez problemu, ale On wziął to, co przynieśli uczniowie i pomnożył. Dla Niego liczy się wszystko co Mu przynosimy, choćbyśmy uważali, że jest tak skromne, nikłe i mierne. W oczach Boga małe „wszystko” ma zawsze większą wartość niż duże „trochę”. Spokojnie mogę oddać Mu wszystko i nie zamartwiać się, resztą On sam się zajmie.