„W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.” 

 

Wobec niepodważalnego świadectwa życia chrześcijanina, który opiera swe życia na Jezusie Chrystusie, będzie stopniowo wzmacniał się opór i prześladowanie ze strony ludzi nie znających Bożego zamysłu. Bóg jednak nie zostawił nas samych sobie w trudnych doświadczeniach, lecz posłał Ducha Świętego, Ducha Prawdy, w którym odnajdujemy najbliższą drogę wiary w Syna Bożego i niezachwianego świadectwa o Jego śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Duch Święty uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary. Z Jego darem odwagi wypełniajmy swoje powołanie i bądźmy głosicielami życia w Jezusie Chrystusie!