Piątek 12 Maja

<<To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali>>

Jezus wciąż zachęca ludzi do wzajemnej miłości, która jest gwarancją dobrego życia. Wzajemnie mamy służyć sobie i być pomocą w codziennych obowiązkach i zwykłych sprawach. Gest otwartej ręki wobec drugiego człowieka jest gwarancją końcowego sukcesu życia w pokoju serca. To Chrystus bowiem jest Panem naszego istnienia , źródłem i podstawą tego kim jesteśmy. Wybierając przyjaciela kierujmy się miłością . Nasza otwartość to gwarancja dobrej relacji z innymi. Gdy się zamkniemy odetniemy się od wszystkich i nie dobiegniemy do mety, którą wyznaczył nam Bóg. Pan obdarowuje nas miłością, która ma moc. Pieczęcią tego daru jest dzieło zbawcze, którego dokonał Bóg w Swoi Synu. W Nim wybrał nas usynowił uczynił swymi dziećmi i obdarzył życiem wiecznym u Swego boku. Przyjaźń nie potępia nas w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem, , tylko otwiera nas, aby przygarnąć dziecko,bo na kocha.