Piątek 12 sierpnia

 

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

 

Nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa jest prawem niezmiennym i niepodważalnym, bo jest prawem pochodzącym od Boga, a nie od człowieka. Dlatego nikt nie może tego prawa zmienić. Nie można prawa Bożego dopasować do wygody, poglądów i roszczeń osób, które uważają, że można żyć w grzesznych związkach. Dla Jezusa więź małżeńska, jak każdy inny rodzaj relacji międzyludzkiej, powinna być oparta na miłości, zaufaniu, szacunku i sprawiedliwości. Bóg daje powołanie do małżeństwa, człowiek swoim grzechem je niszczy. Zastanówmy się, co jest głównym źródłem naszego obrazu małżeństwa: telewizja, internet? Na ile jest to prawdziwy obraz? Warto poszukać prawdziwego wzoru małżeństwa. Jezu, Ty wiesz, że możemy odnaleźć szczęście w wierności, w dotrzymywaniu przyrzeczeń. Panie, uzdrów nasze rodziny, relacje, a także to, co człowiek grzechem rozerwał. Jezu, Ty pragniesz jedności, spraw abyśmy trwali w niej w małżeństwach i wspólnotach.