MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ

2. Najświętsza Panna domaga się pokuty za grzechy ludzi.


„Orędzie z Fatimy jest w swej zasadniczej osnowie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, podobnie jak Ewangelia (…). Pani orędzia zdawała się ze szczególną przenikliwością odczytywać «znaki czasu», znaki naszego czasu.

Wezwanie do pokuty jest macierzyńskie, a równocześnie mocne i stanowcze”. Niech dzisiaj, podczas naszej modlitwy dojdzie do nas ten słodki zarazem głos Maryi, która przynagla nas, zwracając się do każdego z osobna.

W całej Ewangelii rozbrzmiewaj ą słowa nawracajcie się i czyńcie pokutę*. Jezus rozpoczyna swoją misję, domagając się pokuty: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Słowo to oznacza nawrócenie grzesznika i odnosi się do wszystkich aktów wewnętrznych i zewnętrznych mających na celu wynagrodzenie za popełniony grzech.

Najświętsza Maryja Panna przypomina nam, że bez pokuty nie można osiągnąć Królestwa Jej Syna; bez pokuty przebywa się w królestwie grzechu. Bez pokuty wszyscy podobnie zginiecie – zapowiedział Pan. Dlatego w orędziu, które głoszą Apostołowie w nowo powstałym Kościele.