Piątek 13 października

 

„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.

 

Treścią dzisiejszej Ewangelii jest walka Chrystusa ze złym duchem o dusze każdego z nas. Pan dziś na nowo zwraca nam uwagę na tego przeciwnika który robi wszystko, aby nas zniszczyć. Wykrada z serc ludzkich Boże Słowo, a zasiewa kąkol. Chrystus jest w tej walce zdeterminowany, ma moc wyrzucania złych duchów, ale jej ostateczny wynik nie zależy tylko od Pana. Jezus dał nam wolną wolę i to od nas zależy, czy będziemy z Nim, czy nie. Musimy także być świadomi, że szatan jest nie tylko przeciwnikiem Jezusa, ale też wrogiem człowieka. Pomimo tej prawdy, nie musimy żyć w strachu, bo Chrystus jest naszym Bratem, Przyjacielem, Zbawcą. On za cenę swojej męki, przelanej Krwi i śmierci wyzwolił nas z mocy złego. Mamy do wyboru dwa sztandary. Który wybieramy? Pozwólmy Jezusowi w nas działać, robić porządek w naszych sercach poprzez Sakrament Spowiedzi. Zastanówmy się też czy na co dzień dostrzegamy działanie Boga w naszym życiu? On zrobi wszystko, by nam pomóc i wydobyć z bagna jakim jest grzech. Powierzmy Jezusowi całe nasze życie, to On Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech nas prowadzi!