Piątek 14 Lipiec

<<Uważajcie na ludzi>>

Prześladowania nie są czymś wyjątkowym . Są one na całym świecie nie od wczoraj . To się nasilają , to słabną. Mają one różne podłoże. Ze względu na Jezusa wielu było tez prześladowanych, jak On sam . Niektórzy przypłacili to śmiercią. Miłość Jezusa pociągnęła ich do utraty życia , ponieważ za nic na świecie nie chcieli wyrzec się Pana. Prześladowania za wiarę trwają nadal i przybierają różne formy w różnych częściach świata. Jezus wie , że prawie każda forma prześladowania przynosi śmierć , krzywdę i niesprawiedliwość, które pozostają na lata w ludzkich sercach. Tymczasem Pan mówi, że mamy żyć w harmonii , pokoju, radości , bo to daje możliwość pokoju na ziemi. Jezus uczy nas tego cały czas , mimo że my ciągle się upieramy przy swoim. Tylko miłość może dać pokój , bo ona buduje. Niezgoda niszczy wszystko. Nie bierzmy ze sobą złych wspomnień , bo będą nas prześladować.