Piątek 14 sierpnia

 

„Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem.”

 

Dzisiejsza ewangelia mówi o realizacji Bożej Miłości w sakramencie małżeństwa. „Bóg jest Miłością” (1J4,16) i stworzył człowieka na swój obraz z miłości, do miłości i dla miłości. Bóg stworzył nas z miłości, bo powodem stworzenia nas i świata jest bezinteresowna Boża Miłość. Bóg stworzył nas do miłości. Stworzył mężczyznę i kobietę jako parę seksualnie zróżnicowaną,wzajemnie się dopełniającą cieleśnie, uczuciowo, intelektualnie i duchowo aby dopiero razem mogli tworzyć pełnego człowieka. Aby się wzajemnie pragnęli,potrzebowali, kochali i tworzyli jedność w różnorodności. Aby byli obrazem Bożej Miłości i swą miłością wielbili Stwórcę. Bóg stworzył ich dla miłości, aby Boża Miłość zamieszkała w ich sercach,duszach i ciałach. Małżonkowie przez swą wzajemną miłość stają się źródłem nowego życia i nowych miłości.Współuczestniczą w Bożym akcie stworzenia swych dzieci i to do życia wiecznego. Oto jak wielką godnością zostali obdarzeni przez kochającego Boga. Czy masz tego świadomość? Czy chcesz ofiarować całego siebie w darze ukochanej ? Czy jesteś gotowy umrzeć dla własnego ja, swego egoizmu, by się odrodzić do życia we dwoje, w komunii z nią i wspólnie realizować Boży plan waszego życia? Czy jest w Tobie dojrzałość, aby być jej wiernym przez całe życie, nawet w największych trudnościach? Panie, dziękuję Ci za dar kochanej osoby,którą postawiłeś w moim życiu. Proszę Cię o czystość serca i wierną, wytrwałą miłość, coraz bardziej podobną do Twojej Miłości. 

.