„Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi?” 

Przebywanie z Jezusem powinno być dla mnie sprawą priorytetową w moim staraniach, zabiegach, aspiracjach. Być z Jezusem to przede wszystkim trwanie w łasce uświęcającej. Chodzi także o to, by był On nie tylko naszym Panem, Przyjacielem, ale także Oblubieńcem duszy, jedynym Wybrańcem i Celem wszystkich pragnień i dążeń.