Piątek 15 marca

Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał.”

Każdy człowiek jest wezwany do głębszego zrozumienia orędzia Bożej miłości, do otwarcia i wypełnienia go w swoim życiu. Bóg Ojciec wzywa każdego człowieka do przyjęcia Jego miłości w osobie Jednorodzonego Syna, który zostaje posłany, aby przyprowadzić ludzkość do źródeł życia. Tak bardzo potrzeba zawierzenia tej miłości i bezgranicznego oddania się w ręce kochającego Ojca. On pragnie każdego z nas obdarować najcenniejszym darem – swoim własnym Synem, który umiłował nas do końca, aż po śmierć krzyżową.