Piątek 15 Wrzesień

<< Ofiarować to co ma się najlepsze >>

Jezus jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu, ponieważ stosunek człowieka do Jego nauki odzwierciedla to co się dzieje we wnętrzu człowieka. On ma plan i proponuje nam drogę odpowiadającą każdemu człowiekowi dobrej woli . Jeśli ktoś odrzuca naukę Jezusa, to albo nie poznał jej dobrze, albo nie ma on dobrej woli aby ją przyjąć. Krzyż niesiony przez Jezusa i przez Maryję pokazuje ile jeszcze jest w nas złej woli .Dla Jezusa i Maryi krzyż okaże się jednak słodki jeśli przyczyni się on do naszej wewnętrznej przemiany. On ma nas podnieść i spowodować nasze zmartwychwstanie . Misja Jezusa z całą mocą dotknęła Matkę. Trwając pod krzyżem Syna spełniło się proroctwo Symeona. Dla wielu krzyż był symbolem hańby i upodlenia, dla nas współczesnych to zwycięstwo. To pod krzyżem dostaliśmy Matkę, tam została pokonana śmierć i dane nam przesłanie „ miłuj bliźniego jak siebie samego , przebaczaj swoim krzywdzicielom” Maryja wszystko widziała , ale nie miała na nic wpływu, jednak bezgranicznie ufała Bogu Ojcu i stała się wzorem wierności dla nas , jak przyjmować mamy swoje krzyże .