Piątek 16 lipca 

 

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”

 

Należy szanować dni świąteczne, ale czy one są ważniejsze od człowieka? One są dane człowiekowi, aby zatrzymał się i bardziej zauważał Boga. Pochylenie się nad bliźnim z miłością nie powinno być odkładane na później. Jezus nie odrzuca potrzebującego, każdego dnia czeka, pełny miłości.