Piątek 16 maja

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.

 

Niezgoda i podziały to jedno z największych źródeł cierpień w świecie. Jezus bardzo nas miłuje i wszystkich obejmuję gorącą modlitwą. Modli się, abyśmy stanowili jedno. Życie w jedności z Nim napełnia nas radością, miłością i pokojem. A jak wygląda nasza modlitwa za Kościół, za kapłanów i bliźnich? Czy staramy się być świadkami Chrystusa wszędzie tam, gdzie jesteśmy? Jezu, daj nam odwagę budowania jedności w każdej sytuacji naszego życia!