Piątek 17 Listopad

<< Dzień Syna Człowieczego >>

Pan mówi do nas każdego dnia :” wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych Mnie uczyniliście ”.Nie znamy dnia ani godziny zatem całe życie powinniśmy być przygotowani na nasze spotkanie z Jezusem uwielbionym. On uczy i daje wskazówki co mają robić Jego uczniowie. Dotyczy to wszystkich pokoleń , a także i nas . Musimy być wyczuleni na znaki i wydarzenia. Brak czujności może sprowadzić na nas nieszczęście , jakie o mało co nie spotkały pokolenia Noego i Lota . Oni jednak bezgranicznie zaufali Bogu i dzięki temu ocalili swoje życie . Jezus uczy nas że walka o zachowanie swojego życia mija się z celem , bo trwając w wierze powinniśmy być przygotowani na wszystko , co się może nam przydarzyć . Nie zaskoczy nas wtedy śmierć , która jest nieodzownym elementem naszego życia. To w Królestwie Pana spotkamy się z tym , który jest dla nas miłością .Nie bójmy się zatem przyszłości, ale raczej bądźmy otwarci z radością na to co przygotował Bóg dla nas tu i teraz .

Pan który kocha kogoś wielką miłością i w kim pokłada nadzieję , na tego zsyła wielkie cierpienia i doświadczenia. Doświadcza go w różny sposób , aby go zbliżyć do Siebie .