Piątek 17 Luty

<<Co trzeba spełnić , aby naśladować Jezusa >>

Jaki jest prawdziwy uczeń Jezusa ? Do jakiej kategorii uczniów my się zaliczamy?Jezus nie pozostawia żadnych złudzeń swoim uczniom. Mówi On jasno, chcesz iść za mną zaprzyj się samego siebie. Nie jest to zadanie łatwe i przyjemne. Pójście za Jezusem musi wynikać z wolności naśladowania tego, który jest dla nas mistrzem. Nie zrobi się z niewolnika dobrego pracownika na pańskiej niwie. Wolność daj gwarancję, że podążanie za Jezusem będzie aktywnym braniem udziału w Jego misji. Zadanie pójścia za Panem wymaga od nas samozaparcia, rezygnacji z planów , podjęcia wielu wyrzeczeń, zgody na samotność, cierpienie i odrzucenie oraz wielu innych. Potrzebne jest zatem takie wpatrzenie w Jezusa, które daje nam siły w przezwyciężaniu swoich niedoskonałości i w tym wszystkim nie zgubienie Pana Jezusa . On przygotował swoich uczniów do drogi , bo wiedział że nie będzie łatwo. Każde słowo wypowiedziane do Apostołów miało ogromną wartość. Wszystko miało się zrealizować w ich posłudze . Bierzmy z nich przykład. Kiedy widzisz dobrego człowieka naśladuj go , kiedy widzisz złego zastanów się nad sobą