„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.” 

Nasze życie ma wielką wartość, jednak jego jakość wyznacza sprawność ducha i ciała. Pełna sprawność intelektu, woli, wyobraźni, pamięci, uczuć, to przestrzeń działania ducha. Jeśli złapie nas przeziębienie, nasza sprawność spada. Podobnie jest ze sferą duchową, można nawet mówić o paraliżu duchowym, wywołanym przez grzech. Jeśli popełniliśmy grzech i jak najszybciej próbujemy się z niego oczyścić, naprawić jego ewentualne złe skutki, wtedy nasze ograniczenia szybko ustępują. Natomiast w momencie złączenia grzechu ze zniewoleniem przez nałóg lub długotrwałą sytuację, która jest sprzeczna z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, nasza duchowy paraliż może być bardzo trudny do usunięcia. Nawrócenie to świadome i dobrowolne porzucenie tego co niszczy moją przyjaźń z Bogiem, to odważne skorzystanie z daru wolności, który kosztuje wiele poświęceń, ale daje pokój i radość.