„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych”.

 „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” – te słowa oznaczają, że dla Boga najważniejszy jest człowiek. Zwraca uwagę na potrzebę spojrzenia sercem i z miłością na to przykazanie. Dzień Pański, dzień święty, który jest dany człowiekowi, to dzień uwielbienia Boga, radosny czas oddawania Mu chwały. To nie zakazy i nakazy odnoszące się do pracy chronią prawdziwy wymiar tego dnia, ale pragnienie poznania Boga i przebywania w Jego obecności. Jezu, nie pozwól nam nigdy zatrzymać się na drodze nawrócenia, ale daj łaskę nieustannego rodzenia się dla Ciebie.