Piątek 2 maja

„Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał”.

 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa, który troszczy się o człowieka, o jego podstawową potrzebę spożywania pokarmów. On nie pozostaje obojętny na potrzeby ludzi. A my, z którą z osób dzisiejszego fragmentu najbardziej się utożsamiamy. Czy z Apostołami, którzy uczą się wrażliwości? Czy z ludźmi, którzy idą za Jezusem, pomimo różnorakich trudów, a także głodu? Czy z tymi, którzy szukają tylko sensacji, jakiejś korzyści? Co robimy, aby być blisko Chrystusa? Ile jest miejsca dla Pana Boga w naszym życiu? Jezu, daj nam łaskę pokory, spraw, abyśmy mieli odwagę czynić dobro zawsze i wszędzie!