„Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.”  


Jezus, przynosi mi słowo, pragnie, aby stało się centrum mojego codziennego życia, światłem na moich ścieżkach. Boże, Ty chcesz czynić cuda w naszym życiu, jednak my czasem w swoim myśleniu zatrzymujemy się na tym, co ludzkie. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, to my stawiamy bariery, zamykamy się. W zależności na ile człowiek wierzy, ufa na tyle Chrystus może w nim działać. Przyjmijmy znaki, jakie czyni dzisiaj Bóg. Panie, Ty chcesz zaspokajać nasze najgłębsze potrzeby, daj nam nie zachwianą wiarę i serce pokorne.