Piątek 20 marca 

 

„Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».”

 

Czemu dajesz jałmużnę? W jakim celu pomagasz innym? Dlaczego odmawiasz Różaniec i „biegasz” na Mszę Świętą? Jeśli nie ma w tym miłości do Pana Boga i bliźnich, jest bez sensu. „Zbierasz punkty” u Pana Boga i innych ludzi, czy wkładasz w swoje działania serce? Miłość powinna być na pierwszym miejscu i stawać się motywacją do czynienia dobra, inaczej szybko Twój zapał spłonie. Stawaj się podobnym do Jezusa- idź przez życie z miłością. Nie wiesz jak to zrobić? Proś o Ducha Świętego, żeby ożywiał miłością wszystkie Twoje uczynki i każdy dzień. Pozwól Mu wziąć Cię za rękę i prowadzić. Ufaj i kochaj.