Piątek 21 lutego

„Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?”

Te słowa Jezusa wzywają nas do podjęcia konkretnych postanowień, mających na celu zadbanie o swoją duszę. Doskonałą okazją ku temu jest nadchodzący Wielki Post. Czas, w którym Bóg zaprasza nas do zgłębiania tajemnicy zbawienia, wiary, relacji z Nim. Bo – jak mówi Pan – jeśli duszę utracimy, nic innego nie da nam korzyści. Takiej utraty odwrócić już się nie da. Dlatego już teraz musimy zadbać o swój rozwój duchowy, podjąć konkretne decyzje: o czytaniu pobożnej lektury, rozważaniu Pisma Świętego, uszczestniczeniu w Mszy Świętej, o konkretnych wyrzeczeniach, może walce z grzechem… Nie zostawiajmy Boga na „czarną godzinę”, otwórzmy dla Niego serca. Pan już dziś pragnie nas prowadzić do Ojca, drogą pokory, miłości i prawdy. Panie Jezu, umacniaj nas w walce o dobro i prowadź.