Piątek 21 lutego

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”

 

Pójść za Jezusem to nie są puste słowa, które łatwo powiedzieć, ale rzeczywistość mojego życia, w której w konkretnych sytuacjach upodabniam się do Jezusa w spełnianiu woli Bożej w moim życiu. Jezus zaprasza każdego z nas do życia w pełni, a więc do życia, które nie jest wegetacją, ale podjęciem ryzyka krzyża, za którym otwiera się życie. Ilekroć gdy umiera mój egoizm, rodzi się życie we mnie i w bliźnich. Jezus umarł z miłości do nas, aby nas przyprowadzić do pełni życia, którego Źródłem jest Bóg. Kto Jemu zawierzy całe swe życie, otrzyma wieniec nagrody życia wiecznego.