Piątek 22 grudnia

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim…”

„Magnificat” jest pieśnią uwielbienia wyśpiewaną w kontekście spotkania z Elżbietą. Co jest przedmiotem twoich spotkań? Czy są one okazją do dzielenia się doświadczeniami wiary? Albo też sprowadzają się do rozmów o jedzeniu, o pogodzie, do plotek, itd? Czy dostrzegasz zbawcze działanie Boga w twoim życiu, w życiu twojej rodziny? Czy umiesz wielbić Boga w każdym położeniu, czy twoja modlitwa sprowadza się raczej tylko do prośby? Czy oddajesz się do dyspozycji Bogu jako narzędzie w Jego rękach? Panie Ty pozwoliłeś nam zatrzymać się na chwilę nad „Magnificat”. Spraw, abyśmy umieli, tak jak Maryja, wyśpiewać Bogu nasze uwielbienie za wielkie rzeczy, które uczynił i czyni dla nas. Spraw, abyśmy byli narzędziami w wykonaniu Twego planu zbawienia i abyśmy wielbiąc Boga zachęcali także innych do dostrzegania i uwielbienia wielkich dział Bożych.