Piątek 22 listopada 

„Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy”. 

 

Jezus mówi, że każda świątynia ma być miejscem modlitwy i naszego osobistego spotkania się z Bogiem. Chrystus swoim stanowczym zachowaniem pokazuje, iż są miejsca święte, nienaruszalne, miejsca poświęcone Bogu. Chcemy, Jezu, być Twoim domem modlitwy, wejdź głęboko w nasze serca i oczyszczaj je. Daj łaskę prostej, głębokiej, szczerej modlitwy.