Piątek 23 Czerwca

<<Gromadźcie sobie skarby w niebie >>

Pieniądze , mieszkanie, samochód, elegancki ciuch, wysoki standard życia, wszystko to nadaje nam prestiż w społeczeństwie. Czy aby na pewno??? Czy jeżeli tego nie mamy to oznacza to naszą słabość i biedę? Czy te wszystkie dobroci pomogą nam rzeczywiście w szczęściu na ziemi? Czy to buduje w nas poczucie bezpieczeństwa i pewności o dobre jutro? W jednej chwili możemy nic nie mieć .A jak widzi nas Jezus. On widzi nas całkiem inaczej , Pan nie chce naszej biedy , stworzył wszystko z myślą o nas i dla nas. Ale nie w bogactwie jest nasze szczęście i siła lecz w naśladowaniu Boga. Jezus uczy nas jak jak zadbać o swój byt, ale nie podporządkować im całego swojego życia . Wszystko to bowiem co gromadzimy przez życie to są wartości przelotne , które kończą się wraz z naszym odejściem . Ewangelia dzisiejsza wybija nas z takiego myślenia in zachęca do odkrycia innej perspektywy życia. Wszystko to o co tak zabiegamy dziś może jutro zniknąć, być zniszczone i nie zostanie po nich nic. Więc zaufajmy Bogu ,bo On uczy nas, abyśmy inwestowali w rzeczy , których nikt nie odbierze i które bez względu na czas będą miały zawsze swoją niezmienną wartość. Inwestujmy zatem w miłość, pokój, dobro, przebaczenie, życzliwość, uczciwość, to prawdziwe skarby , których rdza nie zniszczy.