CZAS I CHWILA

3.Unikać niepotrzebnych zmartwień.


„Śmierć jawi się jako normalny koniec życia. Ten aspekt śmierci jest pewnym przynagleniem dla naszego życia; pamięć o naszej śmiertelności służy także jako przypomnienie, że mamy tylko ograniczony czas, by zrealizować nasze życie”8. Wykorzystanie czasu oznacza przeżywanie w pełni chwili obecnej, jakbyśmy nie mieli już więcej innych możliwości, bez nadmiernego myślenia o niepewnej przyszłości. Możemy Panu ofiarować dzisiaj i teraz to konkretne zadanie, i w ten sposób wzbogacić własne życie nadprzyrodzone. Tutaj właśnie możemy praktykować cnoty ludzkie ? pracowitość, porządek, optymizm, serdeczność, ducha służby…) i nadprzyrodzone (wiara, miłość, męstwo…). „Teraz jest czas miłosierdzia, natomiast czas przyszły będzie jedynie czasem sprawiedliwości; dlatego «teraz» jest naszą chwilą, a czas przyszły będzie chwilą Boga.

Sam Pan zachęcał nas, byśmy spędzali każdy dzień z pogodą ducha i pracowicie, usuwając niepotrzebne troski z tego powodu, co stało się wczoraj i co może zdarzyć się jutro: Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Rada ta, a jednocześnie pocieszenie, każe nam nie uciekać od chwili obecnej. Życie chwilą obecną oznacza zdecydowane staranie się o jej uświęcenie, wyzbycie się wielu niepotrzebnych ciężarów, niejednokrotnie nawet bardzo wielkich problemów. Tego rodzaju mądrość jest właściwa dzieciom Bożym, które czują, iż znajdują się w ręku Boga. Wypływa ona z codziennego doświadczenia: Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto na chmury patrzy, nie będzie zbiera.

Ważne i zależne od nas jest przeżywanie z wiarą i pracowitością chwili teraźniejszej. „Postępuj dobrze «teraz» a nie myśl o «wczoraj», które już przeminęło, ani nie troszcz się o «jutro», gdyż nie wiesz, czy do niego dożyjesz. Ani pragnienie Nieba, ani zastanawianie się nad sprawami ostatecznymi nie mogą zwalniać nas od zadań tu, na ziemi. Powiedziano, że mamy pracować dla tej ziemi, jakbyśmy mieli żyć na niej zawsze, a jednocześnie mamy pracować dla wieczności, jakbyśmy mieli umrzeć tego wieczora. Co więcej, powinniśmy zawsze pamiętać, że do nieba prowadzi nas zadanie chwili obecnej. Teraz jest czas budowania: nie łudźmy się myślą, że zrobimy to w najbliższej przyszłości.

Gdy dziś będziemy odmawiać Zdrowaś Mario możemy , w sposób szczególny podkreślić słowo „teraz”, prosząc Najświętszą Maryję Pannę, by nam pomogła żyć intensywnie chwilą obecną.