Piątek 24 czerwca

 

„Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim”.

 

Bóg wysłuchuje modlitw Elżbiety i Zachariasza, okazuje miłosierdzie i obdarza ich potomstwem. Posługuje się ludźmi, aby przeprowadzić swoje plany. Dla każdego też wybiera imię, które jest jego powołaniem i zadaniem. Bóg odpowiada na pragnienia, czy my zapraszamy Jego do naszego życia? Przypatrzmy się, co w naszym życiu wymaga nawrócenia, a jakie mamy pragnienia? Bóg, realizując plan zbawienia, wkracza w życie rodziny, wspólnoty, nowo narodzonego chłopca do tego stopnia, iż mieszkańcy biorą to sobie do serca i zadają pytanie: „Kimże będzie to dziecię? Podziękujmy Bogu za nasze imię i życie. Prośmy Go o potrzebne Łaski dla nas.