Piątek 24 lipca

 

„Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego,kto słucha słowa i rozumie je.On też wydaje plon.”

 

Ziarnem z dzisiejszej ewangelii jest słowo Boże a siewcą jest Jezus. Jak los nasienia rzuconego w ziemię zależy od rodzaju gleby, tak skuteczność słowa Bożego i jego wzrost zależą od usposobienia i współpracy tych, co je słuchają. Jezus wyjaśniając uczniom przypowieść o siewcy zadaje to pytanie również nam, Tobie i mnie. Jaką glebą jesteś dla słowa Bożego? Może sluchając je nie przyjmujesz go do wiadomości, bo masz własne poglądy i wyobrażenia, jak masz w życiu postępować? Jak Żydzi w czasach Jezusa o Mesjaszu jako władcy doczesnym. My też Jego Słowo traktujemy wybiórczo dostosowując je do realiów dzisiejszego świata. Może przyjmujesz je z radością,ale gdy przyjdą trudności i ucisk z jego powodu odchodzisz od niego? Może przyjmujesz je ale potem nie stosujesz w życiu zagłuszony przez troski, bogactwa i rozkosze życia? Szatan tylko na to czeka, abyś nie uwierzył i nie został zbawiony. Ale Bóg nigdy z nas nie rezygnuje i dopuszczając trudności i cierpienia chce, byśmy do niego wrócili. Panie, dziękuję Ci za to, że dzięki temu, zwracam się do Ciebie, abyś mnie umacniał i prowadził swoim słowem. Spraw, bym zawsze był żyzną glebą dla Twego Słowa, przyjmował je i wydał obfity plon w swoim życiu.

.