Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. 

 

W dzisiejszym społeczeństwie zdarza się, że małżeństwo jest traktowane w kategorii umowy dwóch osób. Gdzie nie ma wierności, tam też miłość nie rozwija się i niszczy w człowieku obraz miłości Boga. Jezus podkreślał, że jednożeństwo, a nie wielożeństwo, jest wolą Bożą dla człowieka. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, chroń wszystkie małżeństwa przed utratą pierwotnej miłości. Boże, daj im pragnienie bycia razem, a także poprowadź małżeństwa po drogach ich życia.