Piątek 24 stycznia

„I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.”

 

Pierwszym powołaniem apostoła – świadka Jezusa jest bycie ze swoim Mistrzem. Podstawą każdej misji w Kościele jest trwanie w Jezusie, jak w winnym krzewie ( J 15, 5). Dzięki tej relacji uczeń upodabnia się do swego Mistrza i ma w sobie moc do Niego, byś iść i głosić orędzie zbawienia. Miejscem kształtowania relacji staje się modlitwa osobista i wspólnotowa, gdyż mając dar wiary uczestniczę w wierze wspólnoty – Kościoła, a przez to mam pewność obecności i działania Jezusa w członkach wspólnoty. A tam, gdzie ludzi dzielą się swoim doświadczeniem wiary, następuje dynamiczny wzrost wiary, nadziei i miłości, które te cnoty prowadzą do jedności Kościoła. Bądź wywyższony i uwielbiony Jezu w Twoim świętym Kościele!