Piątek 25 listopada

 

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

 

Słowa Jezusa wypowiedziane dwa tysiące lat temu wciąż pozostają aktualne. Nauka Boża jest niezmienna i dla wszystkich jednakowa. Gdy czytamy Pismo Święte, przekonujemy się, jak bardzo Słowo Boże dotyka serc, chroni, uzdrawia, a także jest lampą dla stóp i światłem na naszych ścieżkach. Znajomość słów Jezusa pozwala również rozumieć znaki czasu. Tam gdzie znajdujemy: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, Bóg już zagościł. Jezu, Twoje Słowo jest wieczne, Ty masz słowa życia wiecznego! (J 6.68). Panie, prosimy Cię, abyśmy umieli rozpoznać znaki Twego przyjścia w naszym życiu.