ODWIECZNE SŁOWO

Jak wydobyć owoce.


Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich!

„Czasami zdarza się, gdy grupa osób śpiewa razem bez akompaniamentu instrumentu muzycznego, tendencja do obniżania tonu; ich wspólny głos staje się coraz niższy. Dlatego jeżeli chór nie jest przyzwyczajony do śpiewania bez akompaniamentu, dyrygent miewa kamerton, aby od czasu do czasu podawać właściwy ton.

Kiedy życie chrześcijańskie zaczyna obniżać ton, obumierać, również wtedy niezbędny jest taki kamerton, który przypomina o najwyższych tonach. Ileż razy rozważanie nad fragmentem Ewangelii św. zawierającym całą Mękę Naszego Pana staje się gwałtownym wezwaniem do porzucenia tego lękliwego życia, do którego popycha nas nadmierna troska o nasze życie doczesne…! Nie możemy traktować słów Ewangelii św. jak gdyby to była tylko zwyczajna książka. Przez wiele wieków była ona otaczana wielkim szacunkiem, i tylko niektóre wspólnoty chrześcijańskie miały przywilej posiadania jednej kopii albo tylko kilku kart! Z jaką pobożnością i czcią była ona czytana! „W czasie moich modlitw – zwierza się nam św. Tereska – zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii; w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens. Jej czytanie jest fundamentem, na którym buduje się nasza nadzieja, jest drogą do umocnienia wiary, pokarmem dla miłości, przewodnikiem, który wskazuje właściwą drogę,.. Św. Augustyn podkreśla, że jej nauczanie jest jak lampy umieszczone w ciemnym miejscu, które wciąż oświecają nasze życie. Aby wydobyć owoce z czytania i rozmyślań, „pomyśl, że nie tylko powinieneś znać to, co ona przekazuje – dzieła i słowa Chrystusa – lecz także tym żyć. Wszystko, wszystkie szczegóły zostały tu zebrane, abyś to wcielał w konkretnych okolicznościach swojego życia. – Pan wezwał nas, katolików, abyśmy szli za Nim blisko. W tym świętym tekście odnajdziesz życie Jezusa, lecz prócz tego powinieneś też odnaleźć swoje własne życie. Naucz się również ty, jak Apostoł pełen miłości, pytać: «Panie, co chcesz, aby uczynił…»-A wtedy usłyszysz w swojej duszy wyraźną odpowiedź: «Wolę Bożą». Bierz więc codziennie do ręki Ewangelię, czytaj ją i żyj nią jako konkretną regułą. – Tak postępowali święci”.

Wtedy będziemy mogli powiedzieć za Psalmistą: Twoje Stówo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.