Piątek 25 sierpnia

 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.


Bóg pokazuje nam jak powinniśmy Go kochać, jaka powinna być nasza miłość do Niego. Przykazanie miłości zakłada całkowitość: całym sercem, całą duszą, całym umysłem. To nie może być tylko intelekt – rozumowe pojmowanie Bożej obecności w otaczającym życiu. To nie może też być tylko samo serce – uczucia, które są czasami nie stałe, a zdarza się, że zależą od sytuacji w której się znajdujemy, od emocji w zależności też jak i karmimy swoje serce. To również nie może być sama wola. Jezus mówi nam, że człowiek powinien całym sobą kochać Boga i zapraszać we wszystkie aspekty swojego i bliźniego życia. Pamiętajmy, że Pan zaprasza nas do tego, abyśmy w naszym codziennym życiu, dokonując wyborów, pytali Jego o zdanie, aby to On, który jest samą Miłością, był na pierwszym miejscu. Czyńmy to kierując się w życiu miłością, dobrem, sprawiedliwością, wiernością. Miłość wymaga wierności na wzór Jezusa, który do końca nas umiłował (J 13,1). Jezu, niech przykazanie miłości nieustannie nas prowadzi, abyśmy szczerze i całym sobą miłowali Ciebie i bliźniego.