Piątek 25 stycznia

„Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

Te słowa spełniły się w sposób zaskakujący w życiu świętego Pawła, którego moment nawrócenia dziś wspominamy. Wydarzenie pod Damaszkiem było dla Szawła tym właśnie ukazaniem się Jezusa uwielbionego, który bardzo mocno utożsamia się ze swoim Kościołem. Pytanie Jezusa o motyw prześladowania chrześcijan przez gorliwego Szawła jest istotne, bo ono całkowicie odmieniło serce Szawła, czego konsekwencją był chrzest mu udzielony. Spotkanie z Jezusem nie było jakąś zasługą Szawła, ale stało się dla niego okazją do głębokiej przemiany myślenia i życia, by stać się świadkiem Zmartwychwstałego w całym późniejszym życiu. To jest wyjątkowy dzień, bo nie wspominamy nawróceń innych świętych, ale tylko św. Pawła. Dlaczego jest to tak ważne? Zapisany na kartach Dziejów Apostolskich moment nawrócenia Szawła jest najpierw obietnicą, że Jezus nie rezygnuje z nikogo, nawet z zabójcy, ale pragnie na nich zlać ogrom łaski. Dlatego pomyśl dziś o osobie, która w jakiś sposób walczy z Kościołem, otwarcie bądź skrycie, a także atakuje ciebie za przynależność do Kościoła, do wspólnoty uczniów. Nie tylko pomyśl, ale i pomódl się za nią, aby i ona doświadczyła na swojej drodze życia spotkania ze Zmartwychwstałym. Wydarzenie spod Damaszku jest dla nas osobiście ważne, bo możemy przypomnieć sobie nasze spotkanie z Jezusem, które odmieniło nasze życie. Pamięć o tym, co dla nas uczynił Pan, jak nas uratował ze śmierci duchowej, kiedy już doświadczamy obecności Bożej w codzienności, jest tym bardziej ważne na przyszłość, aby łaski nawrócenia nie rozwodnić, nie zmarnować, ale wzmocnić naszym mocnym przylgnięciem do Mistrza. Niech Maryja, Matka rodzącego się życia z wiary, prowadzi nas do radosnego świadectwa o Panu, słuchania Jego Słowa i działania w mocy Ducha Świętego! Święty Pawle, módl się za nami!