„Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.”

Słowo Bożej jest jak ziarno – maleńkie, ale posiadające ogromną moc rozwoju i noszące w sobie konkretne owoce. Bóg do każdego człowieka kieruje Słowo miłości, które pobudza słuchającego do ufnego zawierzenia swego życia najlepszemu Ojcu i wprowadzania w czyn tego słowa. Dziś dziękujemy za rodziców Maryi, którzy zasłuchani w Boże Słowo i przykład życia, przyjęli najpiękniejszy dar, jakim była Maryja. Bóg ma dla każdego z nas wspaniałą propozycję na życie. Od nas zależy czy będziemy Go słuchać i chodzić za Nim dzień po dniu, wydając owoce zasianego w naszym sercu Słowa. Maryjo, Pokorna Służebnico, wypraszaj nam łaskę zasłuchania w głos Zbawiciela, Twojego Syna!