Piątek 27 maja

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.”

Jezus wielokrotnie wskazywał na kluczową rolę wiary w modlitwie. Do uzdrowionych mówił, że to przez wzgląd na ich wiarę zostali uzdrowieni. Głęboka i silna wiara „czyni cuda” i „przenosi góry”. Wiara to zaufanie Bogu, że nie zostawi nas bez pomocy, dlatego powinniśmy przedstawiać nasze prośby z dziękczynieniem. Św. Jan radzi: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 J 5, 14-15). Stańmy przed Nim w prawdzie i zaufaniu, współpracując z Jego łaską. Dziękujmy Bogu za wszystko, co nam daje.