Piątek 27 Październik

<<Poznać znaki czasu>>

Chęć poznania dobra i zła popchnęła pierwszych ludzi do grzechu i nieposłuszeństwa wobec Boga. Może chcieli dobrze ale im to nie wyszło. Teraz też tak mamy , że chcemy jednego a robimy inaczej. Człowiek jako istota rozumna umie wiele rzeczy , ale nie dostrzega tego co proste i najważniejsze. Często skupiamy się mocno na sobie odczytujemy znaki natury, a nie umiemy rozpoznać znaków czasu i sytuacji, która jest ich udziałem . W dzisiejszym świecie mamy wiele znaków, których nie umiemy odczytać, ale potrzebujemy ich jako obecności Boga w naszej codzienności , abyśmy potrafili jeszcze bardziej Go kochać. Jeżeli ich nie odczytamy to wszystko może lec w gruzach. Wszystkie znaki to działanie Boga , który poświęca nam Swój czas. A my ? Czy poświęcamy swój czas Panu , aby jeszcze bardziej Go poznać i pokochać. Musimy wyrobić w sobie świadomość ,że Pan jest przy nas, bo inaczej wszystko będzie tylko teoretycznym rozważaniem , że Bóg nam pomaga i wspiera nasze życie. Dlatego z całą mocą uwierzmy w to co Pan chce nam dać, pokazać i powiedzieć. Módlmy się o właściwe rozeznawanie spraw nas dotyczących i dobry ich wybór .

Duchu Pana wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa i prowadź.